Σύστημα φορολόγησης «έσοδα μείον έξοδα» και ΦΠΑ 10% – 20% προτείνουν οι οικονομολόγοι

Σύστημα φορολόγησης «έσοδα μείον έξοδα» και ΦΠΑ 10% – 20% προτείνουν οι οικονομολόγοι

Το σύστημα βασίζεται σε μια ενιαία φορολόγηση του καθαρού εισοδήματος (έσοδα – έξοδα) για όλα τα φυσικά πρόσωπα μ συντελεστές 22% έως 40% . Στην έμμεση φορολογία προτείνει δύο μόνο συντελεστές ΦΠΑ, 10% και 20%. Στόχος της πρότασης είναι πρωτίστως να δοθούν κίνητρα που θα περιορίζουν την φοροδιαφυγή.

Το ΟΕΕ απέστειλε την πρόταση σε πρωθυπουργό, υπουργείο Οικονομικών και αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων, η οποία προβλέπει:

Ενιαίο σύστημα για τα φυσικά πρόσωπα

Προτείνεται καθιέρωση ενιαίου συστήματος φορολογίας εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα, μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους και ατομικές επιχειρήσεις, με φορολόγηση του καθαρού εισοδήματος (έσοδα – έξοδα) για όλους. Στα έξοδα προτείνεται να υπάγονται όλες οι συναλλαγές με πλαστικό χρήμα και μετρητά, και με αυτόματη καταχώρηση στα έξοδα των δαπανών του φορολογούμενου, μέσω POS, χωρίς να είναι απαραίτητη η συλλογή αποδείξεων.

Φορολογικοί συντελεστές 22% – 40%

Επί της διαφοράς που προκύπτει, ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή που θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να υπάρχει σημαντικό κίνητρο για απαίτηση απόδειξης από τον καταναλωτή. Ο συντελεστής πρέπει να υπολογίζεται – ανάλογα με το ύψος του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος – από 22% μέχρι 40%.

Σύνδεση ταμειακών μηχανών με εφορία

Επιτάχυνση των  διαδικασιών σύνδεσης των τερματικών POS με τις ελεγκτικές αρχές, με στόχο την αυτόματη καταχώρηση των εξόδων στην καρτέλα του φορολογούμενου. Οι αποδείξεις πρέπει να είναι ονομαστικές και με το ΑΦΜ του καταναλωτή/συναλλασσόμενου σε πληρωμές με μετρητά.

Κάθε επιτηδευματίας, που διενεργεί λιανικές πωλήσεις τηρεί υποχρεωτικά ταμειακή μηχανή (POS κ.λπ.), η οποία είναι συνδεδεμένη υποχρεωτικά με το TAXISNET και από την κάθε συναλλαγή αποδίδεται αυτόματα στο δημόσιο ταμείο ο αναλογούν ΦΠΑ.

Συντελεστές ΦΠΑ 10% – 20%

Στον ΦΠΑ προτείνεται ενιαίος κύριος συντελεστής 20%, χαμηλός συντελεστής 10% και κατάργηση του ενδιάμεσου 13%. Για τον συντελεστή του 24% προτείνεται η μείωσή του στο 20%, ενώ οι κατηγορίες με συντελεστή 13% και 6,5% μεταφέρονται στο 10%. Επίσης, θα πρέπει να συνεχίσουν να απαλλάσσονται από την επιβολή ΦΠΑ (μηδενικός ΦΠΑ), αγαθά και υπηρεσίες όπως προβλέπονται στο άρθρο 22 του Ν.2859/2000, όπως ισχύει σήμερα και να εξετασθεί η απαλλαγή από ΦΠΑ αγαθών – υπηρεσιών κοινωνικού σκοπού (περιπτώσεις με συντελεστές κάτω του 6,5%). Τέλος, επιβάλλεται να ισχύσει ο μειωμένος συντελεστής κατά 30% για τις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Ενέργειες της Φορολογικής Διοίκησης για εντατικοποίηση ελέγχων και άμεση επίλυση των φορολογικών υποθέσεων, ατομικών και εταιρικών, με την διεύρυνση του μητρώου των ελεγκτών, με διασταυρώσεις και άντληση πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικών διασυνδέσεων.

Το ΟΕΕ εκτιμά ότι οι προτάσεις αυτές θα φέρουν τα εξής αποτελέσματα:

Ισχυρό κίνητρο για αύξηση της έκδοσης νόμιμων παραστατικών (αποδείξεις/τιμολόγια), που θα φέρουν στην επιφάνεια «κρυφά εισοδήματα».

Η αποκάλυψη πρώην «κρυφών εισοδημάτων» θα αυξήσει το ΑΕΠ, βελτιώνοντας όλα τα δημοσιονομικά μεγέθη, θα αυξήσει το φορολογητέο εισόδημα, θα αυξήσει σημαντικά τα έσοδα από ΦΠΑ.

Η αποκάλυψη και φορολόγηση αυτών των εισοδημάτων θα καταστήσει πιο δίκαιο το φορολογικό σύστημα, θα μειώσει την ανάγκη λήψης μέτρων εις βάρος μόνον των συνεπών φορολογουμένων, θα μειώσει την παραοικονομία και τη φοροδιαφυγή.

Η μείωση της φοροδιαφυγής και η αύξηση των εσόδων θα δώσει τη δυνατότητα  περαιτέρω μείωσης φορολογικών συντελεστών στο άμεσο μέλλον.

Με δυο λόγια

Το ΟΕΕ προτείνει το αυτονόητο: απλούστερο φορολογικό σύστημα, λίγοι συντελεστές φόρου, συστηματικότερη παρακολούθηση από τις ελεγκτικές αρχές, κίνητρα κατά της φοροδιαφυγής. Το «μπαλάκι» το έχει η κυβέρνηση. Το ερώτημα είναι αν η τελευταία διαθέτει το θάρρος να αποφασίσει αυτά τα αυτονόητα.

Πηγή: economico.gr