Πένθος, θλίψη, οργή, σκέψη…!!!

Πένθος, θλίψη, οργή, σκέψη…!!!

Ιούλιος 2018 

“Σιωπή”, δουλειά και Εθνική συνεννόηση στα μεγάλα και σοβαρά!!!

Βασίλης Δημούσης