Ομαδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Συμβουλευτικής στο Εργατικό Κέντρο Κατερίνης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. (Παράρτημα Κ. Μακεδονίας) σε συνεργασία με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κατερίνης πρόκειται να υλοποιήσουν την Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 τα παρακάτω ομαδικά εργαστήρια επαγγελματικής συμβουλευτικής:

Α) Ομαδικό εργαστήριο συμβουλευτικής με θέμα: «Τεχνικές Πλοήγησης στην Αγορά Εργασίας: Συνέντευξη Επιλογής Προσωπικού», ώρα 14:00, το οποίο απευθύνεται σε ανέργους, άτομα που ενδιαφέρονται για επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό/ επαγγελματική κινητικότητα ή σε όσους ενδιαφέρονται να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες διά βίου διαχείρισης της σταδιοδρομίας. Στόχος του εργαστηρίου είναι να ανταποκρίνονται οι συμμετέχοντες στις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς εργασίας.
Το εργαστήριo θα υλοποιηθεί στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κατερίνης,
Αγίας Λαύρας 24, Κατερίνη.

Β) Ομαδικό εργαστήριο συμβουλευτικής με θέμα: «Διαχείριση Εργασιακού Άγχους», ώρα 16:30, το οποίο απευθύνεται σε εργαζόμενους που βιώνουν συναισθήματα άγχους, που πηγάζουν ή σχετίζονται με την εργασία τους. Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες τις γενεσιουργές αιτίες του άγχους και να εφαρμόσουν συγκεκριμένες τεχνικές αντιμετώπισής του.
Το εργαστήριo θα υλοποιηθεί στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κατερίνης,
Μητροπόλεως 2, Κατερίνη.

Τέλος, την ίδια ημέρα και ώρα 14:00 – 18:00 στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κατερίνης, σύμβουλος της Μονάδας της Βέροιας θα καταγράφει ερωτήματα και προβληματισμούς εργαζομένων και ανέργων σχετικά με: α) το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα ασφαλισμένων όλων των ταμείων (θεμελίωση και κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, συντάξεις χηρείας, συντάξεις αναπηρίας, πλήρεις και μειωμένες συντάξεις κλπ.) και β) τα εργασιακά δικαιώματα (συμβάσεις, αποδοχές, άδειες κλπ.).

Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι ΔΩΡΕΑΝ, όπως και η παροχή όλων των υπηρεσιών της Μονάδας Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

Πηγή: Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κατερίνης