Ο Θεσμός του Γενικού Γραμματέα

Αντ. Δραμαλιώτη Γενική Γραμματέας της Ένωσης Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης

Από την Παρασκευή Αντ. Δραμαλιώτη για το 100Plus, ως Γενική Γραμματέας της Ένωσης Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης.

ΓΕΝΙΚΑ

Οι Γενικοί Γραμματείς (στο εξής ΓΓ) επιτελούν έναν πολύ ουσιαστικό και ξεχωριστό ρόλο. Βρίσκονται στο σταυροδρόμι μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας, την οποία εκπροσωπούν οι Υπουργοί ως πολιτικοί τους προϊστάμενοι, και, της διοίκησης, στην οποία περιλαμβάνεται το σύνολο τoυ προσωπικού που υπηρετεί στις δημόσιες υπηρεσίες.

Σε αυτό το πλαίσιο ο ΓΓ καλείται να εκφράσει έναν διττό πρωταγωνιστικό ρόλο: αφενός του συμβούλου-βοηθού της πολιτικής εξουσίας που καλείται να συνεισφέρει στην επίτευξη των προωθούμενων κυβερνητικών στόχων, και αφετέρου του διοικητικού συνδέσμου με τη δημόσια διοίκηση, που λειτουργεί εντός ενός συγκεκριμένου θεσμικού αξιακού πλαισίου.

Η σύγχρονη αντίληψη άλλωστε για τις σχέσεις διοίκησης και πολιτικής, ως προϊόν εμπειρικής έρευνας, διαψεύδει την αντίληψη περί σαφούς διαχωρισμού. Σύμφωνα με τον Peters μάλιστα, η διχοτομία διοίκησης και πολιτικής είναι τεχνητή, με την πρώτη να είναι αναπόσπαστο μέρος της δεύτερης.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι Γενικές Γραμματείες, υπαγόμενες απευθείας στον οικείο Υπουργό, αποτελούν ενιαίο σύνολο υπηρεσιών του οικείου Υπουργείου, ενός ή περισσοτέρων συναφών τομέων δραστηριότητας αυτού.

Κατά κανόνα οι ΓΓ είναι μετακλητοί υπάλληλοι και όχι μόνιμοι, με λίγες μόνο εξαιρέσεις. Διορίζονται με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του οικείου Υπουργού. Ειδικότερα, σε κάθε Υπουργείο συνιστάται μια θέση μετακλητού ΓΓ με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων . Διορίζονται και παύονται με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΓΓ Υπουργείου προΐσταται αμέσως μετά τον Υπουργό, τον αναπληρωτή Υπουργό και τον Υφυπουργό όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία τους και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του παρέχει ο νόμος ή ανατίθεται σε αυτόν βάσει νόμου.

Συνήθως είναι πρόσωπο εμπιστοσύνης του Υπουργού και αναλόγως της προσωπικότητάς του και της «χημείας» του με τον προϊστάμενό του, μπορεί να πρωταγωνιστήσει στον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του κυβερνητικού έργου ή να παραμείνει απλός βοηθός του Υπουργού, χωρίς όμως ουσιαστικό ρόλο.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4369/2016

Διαφοροποίηση σε σχέση με τα έως τώρα ισχύοντα επιχειρείται να επέλθει δια της πρόβλεψης του άρθρου 6 του νόμου 4369/2016 περί σύστασης θέσεων Διοικητικών και Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων Υπουργείων με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων (Ε.Θ.), οι οποίοι υπάγονται σε κάθε Υπουργό ή Αναπληρωτή Υπουργό αντίστοιχα. Σύμφωνα με την ως άνω νομοθετική ρύθμιση, οι Διοικητικοί και Αναπληρωτές Διοικητικοί Γραμματείς αναλαμβάνουν την εκτέλεση και διοικητική εφαρμογή της πολιτικής, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.

Οι ως άνω Γραμματείς – Διοικητικοί, Αναπληρωτές Διοικητικοί Γραμματείς, Τομεακοί και Ειδικοί Τομεακοί Γραμματείς – τίθενται επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας των υπηρεσιών, των οποίων προΐστανται.

Τα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής των προβλεπόμενων θέσεων ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 43469/2016. Ειδικότερα, εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον οικείο Υπουργό. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οικείου Υπουργείου και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. επί δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον.

Είναι χαρακτηριστικό ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μέλη του Μητρώου του άρθρου 1 του ν. 4369/2016, καθώς και υποψήφιοι που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα.

Ο διορισμός ολοκληρώνεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, ο οποίος επιλέγει υποχρεωτικά έναν από τους τρεις (3) επικρατέστερους υποψηφίους όπως προκύπτουν από ειδικά προβλεπόμενη διαδικασία, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι αρμοδιότητες των Διοικητικών και Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων καθώς και των Τομεακών και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων και ο τρόπος άσκησής τους, όπως επίσης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ: Η ΑΛΛΑΓΗ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

Από την ανωτέρω ανάλυση προκύπτει η ανάγκη για ενίσχυση της καλής συνεργασίας και συνεννόησης Υπουργού- Γενικού Γραμματέα, οπότε το μοντέλο επιλογής του δεύτερου αποκτά καθοριστική σημασία για την ποιότητα των παραγόμενων αποτελεσμάτων σε επίπεδο Υπουργείου.
Σε αυτή την κατεύθυνση, η αυστηρότερη τυποποίηση της διαδικασίας και η δημοσιοποίηση των τελικών επιλογών σε επίσημη κυβερνητική ιστοσελίδα είναι πιθανό να αυξήσει το ενδιαφέρον των πολιτών για το προφίλ και τις δυνατότητες των υπηρετούντων στην κορυφή της δημόσιας διοίκησης. Βεβαίως, η διαδικασία αυτή επιτρέπει μια ευρύτερη και ουσιαστικότερη λογοδοσία για τα πεπραγμένα στο χώρο της δημόσιας διοίκησης ακόμη και ενώπιον του Κοινοβουλίου.
Η επιλογή για δημοσιότητα των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων επιλογής των ανώτατων στελεχών της διοίκησης διαθέτει σημαντικό συμβολισμό, καθώς επικοινωνεί το μήνυμα της προαγωγής των αρχών της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τον πολίτη και την πολιτική per se.

{Η Παρασκευή Αντ. Δραμαλιώτη υπηρετεί ως προϊσταμένη Τομέα στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Φάρσαλα.

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι απόφοιτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Γενική Γραμματέας της Ένωσης Αποφοίτων της.

Κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους στη Διοικητική Επιστήμη και στο Διεθνές Δίκαιο με κατεύθυνση διπλωματικές σπουδές. Είναι υποψήφια διδάκτωρ με επιστημονικό αντικείμενο την καλή νομοθέτηση και το συντονισμό του κυβερνητικού έργου.

Πηγή: 100Plus