Η Ειρήνη Βακουφτσή στο Pieria Plus με αφορμή τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ»

Ειρήνη Βακουφτσή / Οικονομολόγος, Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Δίου - Ολύμπου
Ειρήνη Βακουφτσή / Οικονομολόγος, Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Δίου - Ολύμπου

Η Ειρήνη Βακουφτσή στο Pieria Plus με αφορμή τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ»

Οι βασικές αλλαγές του νέου νόμου για τις δημοτικές εκλογές

Εδώ και ένα χρόνο έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για το νέο νόμο σύμφωνα με τον οποίο θα διεξαχούν οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Όπως κάθε τροποποίηση έτσι και αυτή φέρει θετικές και αρνητικές μεταρρυθμίσεις. Σημαντικότερη προϋπόθεση για την σωστή εφαρμογή του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» είναι η αλλαγή της αντίληψης  για τον τρόπο διοίκησης.

Σας παραθέτω ορισμένες αλλαγές που αφορούν τις δημοτικές εκλογές.

  • Οι έδρες του Δημοτικού Συμβουλίου κατανέμονται αναλογικά, δηλαδή κάθε συνδιασμός που έλαβε μέρος στις εκλογές καταλαμβάνει τόσες έδρες όσες αναλογούν στο ποσοστό που έλαβε στον Ά γύρο (την πρώτη Κυριακή). Αυτό ευνοεί τις παρατάξεις με μικρά ποσοστά να εκλέγουν περισσότερους συμβούλους και μία παράταξη θα έχει απόλυτη πλειοψηφία μόνο αν το ποσοστό της ξεπεράσει το 50%. Με απλά λόγια, μπαίνει ένα τέλος σε δημοτικές αρχές που έπαιρναν αποφάσεις χωρίς να έχουν λόγο και αρμοδιότητα οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης. Πλέον αποκτά άλλη διάσταση ο τρόπος λήψης των αποφάσεων και κάθε μονάδα του συμβουλίου θα μπορεί να συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις αυτές.
  • Τα ψηφοδέλτια των τοπικών συμβουλίων θα είναι αποκομμένα από αυτά των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων. Οι τοπικοί σύμβουλοι θα εκλέγονται ,επίσης, με αναλογική κατανομή και για κάθε ψηφοδέλτιο θα ορίζεται ο υποψήφιος πρόεδρος της κοινότητας ως επικεφαλής του συνδιασμού. Πολύ πιθανό αυτό να επιδράσει αρνητικά στην εύρεση τοπικών συμβούλων αφού εκ των προτέρων θα γνωρίζουν ότι δεν θα εκλέγεται Πρόεδρος της Κοινότητας ο πρώτος σε σταυρούς όπως ίσχυε με τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», γεγονός που αποδυναμώνει και άλλο αυτό το θεσμό.
  • Η διάρκεια της δημοτικής περιόδου επανέρχεται στα 4 έτη.
  • Μειώνεται ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, συγκεκριμένα το ποσοστό προσαύξησης από 100% ορίζεται σε 30%. Αντίθετα το ποσοστό υποψήφιων από κάθε φύλλο αυξάνεται από 30% σε 40%, τουλάχιστον του συνολικού αριθμού του οικείου συνδιασμού.
  • Σημαντικές αλλαγές στη σύσταση των επιτροπών και των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών επιχειρήσεων. Δίνεται πλέον η δυνατότητα στους ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους να συμμετέχουν και τα συμβούλια θα απαρτίζονται κυρίως από αιρετούς και όχι δημότες όπως ήταν σύνηθες τα προηγούμενα χρόνια.
  • Τέλος, υπό προυποθέσεις δίνεται η δυνατότητα να οριστεί αντιδήμαρχος σύμβουλος που δεν ανήκει στην παράταξη του Δημάρχου.

Ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» πάνω από όλα βασίζεται στην αλλαγή της πολιτικής παιδείας, στην δημιουργία πνεύματος συνεργασίας και συλλογικής διοίκησης. Σε αντίθετη περίπτωση θα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ακυβέρνητους δήμους που δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των δημοτών.

Ειρήνη Βακουφτσή
Οικονομολόγος
Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Δίου – Ολύμπου