Εξασθένηση στο εργατικό δυναμικό στη μεταποίηση φρούτων

Εξασθένηση στο εργατικό δυναμικό στη μεταποίηση φρούτων

Τον μεγαλύτερο εργοδότη της ελληνικής μεταποίησης αποτελεί ο κλάδος των τροφίμων, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα για το 2018 του ΙΟΒΕ για λογαριασμό του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχανιών Τροφίμων.

Μάλιστα το μερίδιό της βιομηχανίας τροφίμων στο σύνολο των εργαζομένων της μεταποίησης παραμένει σε υψηλά επίπεδα για 5η συνεχόμενη χρονιά, χωρίς ωστόσο να σημειώνει άνοδο, κυρίως λόγω της μικρής αύξησης του συνολικού εργατικού δυναμικού στις βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας.

Από τους υποκλάδους των τροφίμων και ποτών το 2018, αρκετοί παρουσιάζουν αυξημένο αριθμό εργατικού δυναμικού,με την υψηλότερη να σημειώνεται στο κρέας, με εργατικό δυναμικό που αυξήθηκε κατά 21,4% το 2018, ξεπερνώντας τις 11 χιλ. εργαζομένων και στα ποτά (+29,9%).

Τα προϊόντα αρτοποιίας και αλευρώδη, ο υποκλάδος με τους περισσότερους εργαζόμενους (σχεδόν 50 χιλ. το 2018), καταγράφει πτώση της τάξης του 9,1% το 2018 σε σχέση με το 2017. Τα φρούτα και λαχανικά παρουσιάζουν πτώση της απασχόλησης κατά 12,8% το 2018, με 16,1 χιλ. εργαζόμενους, ενώ αύξηση του εργατικού δυναμικού σημειώνεται και στα γαλακτοκομικά προϊόντα (6,2%), με τον αριθμό των απασχολούμενων να αγγίζει τους 16,0 χιλ. εργαζομένους.

Πτωτική τάση στο εργατικό δυναμικό καταγράφεται και στις ζωοτροφές (-12%). Τέλος ο αριθμός των εργαζόμενων στα προϊόντα αλευρόμυλων διαμορφώθηκε στις 3 χιλ. σημειώνοντας αύξηση κατά 6,6%

Στην ετήσια έκθεση παρουσιάζονται τα διαρθρωτικά μεγέθη της Βιομηχανίας Τροφίμων & Ποτών και γενικότερα του κλάδου διατροφής, οι εξελίξεις και οι τάσεις της ελληνικής, αλλά και της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, τόσο στο σύνολό της, όσο και στους επιμέρους υποκλάδους της.

Μέσα από την έκθεση, αναδεικνύεται ο ουσιαστικός ρόλος της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων για τη μεταποιητική βιομηχανία και ευρύτερα για την οικονομία της χώρας. Η εγχώρια Βιομηχανία Τροφίμων καλύπτει το 1/4 (25,5%) του συνόλου των επιχειρήσεων της ελληνικής μεταποίησης, γεγονός που την κατατάσσει πρώτη ανάμεσα στους κλάδους της μεταποίησης. Η παρουσία του τομέα είναι επίσης θεμελιώδους σημασίας υπό καθαρά οικονομικούς όρους, αφού βρίσκεται ανάμεσα στους πρώτους κλάδους της μεταποίησης, με την αξία παραγωγής να αγγίζει το 24,7%, την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία να αγγίζει το 24,3% και τον κύκλο εργασιών το 26,0%.

Επιπλέον, συγκριτικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κλάδος διατροφής στην Ελλάδα έχει μεγαλύτερη συμβολή στον τομέα της μεταποίησης, όσον αφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων, την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, τον αριθμό των απασχολούμενων, τον κύκλο εργασιών και την αξία παραγωγής, γεγονός που αντανακλά την εγχώρια δυναμική του κλάδου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας:

  • Το 2011, το ποσοστό του εργατικού δυναμικού Τροφίμων και Ποτών στο σύνολο της απασχόλησης στη μεταποίηση βρισκόταν στο 28%, ενώ σταδιακά, μέχρι το 2018 έφθασε στο 37%. Η άνοδος αυτή οφείλεται, σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ, κυρίως στη μείωση του συνολικού αριθμού των εργαζομένων στην εγχώρια μεταποίηση μέχρι το 2014.Συγκεκριμένα, η πτώση του αριθμού των απασχολούμενων στο σύνολο της μεταποίησης της χώρας από το 2011 έως το 2014 καταγράφει σωρευτικές απώλειες της τάξης του 23%, όταν η αντίστοιχη σωρευτική μεταβολή στα τρόφιμα και ποτά είναι κατά πολύ χαμηλότερη (-1%). Έτσι, το μερίδιο των απασχολουμένων των τροφίμων και ποτών ως προς το σύνολο του μεταποιητικού τομέα παραμένει σε υψηλά επίπεδα για 5η συνεχόμενη χρονιά
  • Από το 2013 και μετά, η πτωτική τάση της απασχόλησης στα τρόφιμα και ποτά ανατρέπεται, με το μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής να ξεπερνά το 3%. Το 2018, οι εργαζόμενοι στη μεταποίηση τροφίμων και ποτών μειώνονται κατά 2,3%, ξεπερνώντας τους 130 χιλιάδες περίπου. Μικρότερη κατά το ίδιο έτος, η μείωση στο σύνολο της μεταποίησης κατά 0,1%

Πηγή: Agronews